Resolutie van gerasterde beelden of vector bestanden


Hoor je het soms in Keulen donderen als er gevraagd wordt om beelden aan te leveren in hoge resolutie, 300 DPI, gevectoriseerd logo, transparant of vrijstaand bestand, …?

Rasterbeelden zijn opgebouwd uit een reeks vierkante vakjes (pixels), die elk een eigen kleur kunnen hebben. Vectorbeelden zijn opgebouwd uit lijnen en vormen, wat een ‘gladder’ resultaat oplevert.

Pixels versus vectoren

Gerasterd of gepixeld beeld (bitmap)

Een rasterafbeelding bestaat uit pixels. Alle pixels samen vormen een afbeelding. Bij vergroting van een rasterafbeelding neemt de kwaliteit aanzienlijk af. De pixels worden hierbij uit elkaar getrokken waardoor de afbeelding er korrelig gaat uitzien en onscherp wordt.

Bekende bestandsextensies van rasterafbeeldingen voor beelschermgebruik zijn: JPG, GIF en PNG. Bestanden die je aanlevert voor drukwerk hebben best een voldoende hoge resolutie. Zie onder in het hoofdstukje Resolutie.

gerasterd beeld zoom resolutie

Vectoren of lijntekeningen

Vectoriseren is het omzetten van het logo in pixels naar een lijntekening. Een gevectoriseerd bestand is dus een afbeelding met of zonder tekst dat alleen bestaat uit lijnen.

Een gevectoriseerd logo bevat geen pixels en kan dus onbeperkt vergroot worden zonder kwaliteitsverlies. Bekende bestandsextensies van vectorbestanden zijn EPS en AI.

Logo’s worden bij voorkeur gevectoriseerd aangeleverd in EPS of AI.

vector beeld zoom

Hoe bestanden aanleveren?

Afhankelijk van wat je met je afbeelding wilt doen (laten drukken of op een beeldscherm bekijken), is er een groot verschil in de kwaliteit die je nodig hebt. Ook de toepassing of context van het drukwerk zal bepalen welke resolutie je beeld minimum moet halen.

dpi resolutie

Resolutie en DPI - beelddichtheid

Resolutie, PPI en DPI zijn termen die gebruikt worden bij afbeeldingen en foto’s. Hoewel deze terminologie intussen ingeburgerd zou moeten zijn, ontstaat er vaak nog verwarring. Een afbeelding is opgebouwd uit punten, dat wordt op een beeldscherm uitgedrukt in pixels, en op drukwerk in dots.

Het aantal punten dat fysiek op een lijn kan geplaatst worden, geeft de resolutie weer. Voor digitale beelden wordt dit uitgedrukt in pixels per inch, afgekort PPI  (1 inch = 2,54 cm).   Voor geprinte beelden wordt in uitgedrukt in dots per inch, afgekort DPI.

Voor beide begrippen geldt hetzelfde; hoe meer pixels of inktpunten per inch (respectievelijk PPI en DPI), hoe hoger de kwaliteit van je afbeelding. Als je te weinig DPI in een gedrukt beeld hebt, zal je beeld heel grof en onscherp ogen.
Om de lage of hoge dichtheid van de punten (DPI of PPI) van je afbeelding te beschrijven, wordt de term resolutie gebruikt.

Beelden aanleveren voor drukwerk

Beelden worden best aangeleverd in EPS, TIFF of JPEG.

Het beeld dat je aanlevert moet voldoende DPI hebben bij het uiteindelijke drukformaat. Hoe hoger de eindresolutie, hoe beter de kwaliteit. Voor standaard drukwerk op papier is de norm 300 dpi, voor grootformaat drukwerk mag het lager zijn.

Is dit niet het geval en moet je beeld nog omgezet worden naar 300 dpi? Dat kan, maar dan veranderen ook de afmetingen van je afbeelding. Als je de print-afmetingen weet, dan kan je omrekenen of je beeld voldoende resolutie heeft om te laten drukken.

sprengers logo dpi

Een logo van 72 dpi ziet er op drukwerk korrelig en onscherp uit

We illustreren dit even aan de hand van een voorbeeld:
Je hebt een beeld gevonden dat je wilt aanleveren om te laten drukken. De afbeelding is 20x20cm groot en heeft een resolutie van 200 dpi.

A. Je wilt dit beeld laten drukken met print-formaat 10x10cm, 300dpi. Kan dit?
Ja, je kan het beeld aanleveren voor drukwerk. Als je het beeld verkleint in afmeting, dan wordt de dichtheid van je punten (DPI) groter en verhoog je dus de resolutie (DPI). Dus als je de afmeting met 200% verkleint, krijg je een beeld met een resolutie van 400 DPI.

B. Je wilt dit beeld laten drukken met print-formaat 40x40cm, 300dpi
Nee, je kan het beeld niet aanleveren voor drukwerk. Je beeld moet 200% vergroot worden en je initiële DPI is maar 200dpi, dus dit geeft een onvoldoende resolutie van 100 DPI en geeft een onscherp, geblokt effect.

Internet-beelden en Office exports zijn meestal niet bruikbaar voor drukwerk

Afbeeldingen die je downloadt van het internet voldoen absoluut niet aan de eisen voor drukwerk, deze hebben meestal een te lage resolutie (72 DPI) en kunnen niet voor drukwerk gebruikt worden.

Programma’s als MS Word, MS Excel of MS PowerPoint zijn niet geschikt om beeldmateriaal te maken en aan te leveren. Beeldmateriaal dat geplaatst is in een Word document is meestal niet bruikbaar.

Beelden aanleveren voor website-gebruik

Als je beelden aanlevert voor website-gebruik kan dit in JPEG, PNG, SVG of GIF. De beelden moeten in RGB staan, wat meestal het geval is.

De resolutie voor beeldschermgebruik is 72 DPI. Hou er rekening mee dat als je een beeld moet vergroten dat de kwaliteit hierdoor daalt en het resultaat onscherp kan zijn.

Mogelijk krijg je de vraag om beelden transparant aan te leveren. Dit betekent dat je beeld een doorzichtige achtergrond heeft (en geen wit vlak).

transparency dark