roeselare casebeeld

Event met stopping power trekt economische relance op gang

Roeselare heeft een lange geschiedenis als handelscentrum. Toch was het aantrekken van handelaars voor diverse panden en het op pijl houden van de toestroom aan shoppers ook voor deze centrumstad een constante zorg.

Het stadsbestuur van Roeselare bleef niet bij de pakken zitten. In een samenwerking tussen de verschillende stadsdiensten werd een ambitieus plan uitgewerkt – het Kernplan. Het plan omvatte ruimtelijke ingrepen met meer groen en een aangepast mobiliteitsplan. Bovendien werd er sterk geïnvesteerd in nieuwe technologieën, die de handelaars optimaal ondersteunen.

Zo’n ambitieus plan verdiende vanzelfsprekend de nodige aandacht. Sprengers zorgde voor het tromgeroffel met een launch-event, PR ondersteuning en multi inzetbare visuals.

Volledige ontzorging event zorgt voor succesvolle lancering

Sprengers begeleidde de verschillende betrokken stadsdiensten (Economie, Ruimte, Communicatie, …) om dit Kernplan aan alle stakeholder bekend te maken.

Startpunt was een groots lanceringsevenement waarbij we instonden voor de volledige roll-out. We huurden de geschikte zalen en gaven de nodige technische ondersteuning (geluid, belichting, video captatie, streaming).

Omdat het oog ook wat wil, verzorgden we de look & feel van alle communicatie elementen zoals de uitnodigingen, het drukwerk en de verschillende presentaties. Maar ook de maag kwam aan haar trekken dankzij de organisatie van een indrukwekkende walking dinner voor meer dan 400 genodigden.

Roeselare kernplan handelaars evenement
Roeselare kernplan handelaars evenement

Daarnaast verzorgden we de volledige PR: versturen van persberichten, opvolgen journalisten, organisatie persconferentie en opvolging verschenen artikels.

Door de organisatie en coördinatie van de launch aan Sprengers toe te vertrouwen kon het stadsbestuur zich volledig focussen op de handelaars en hun vragen en behoeften. Hierdoor werden tijdens het evenement al de eerste mooie contacten gelegd en afspraken gemaakt.

Event aan de basis van nieuwe shopping beleving

Uit verschillende reacties tijdens het event bleek dat de handelaars wel oor hadden naar de vernieuwende aanpak van Roeselare. Dat enthousiasme vertaalde zich een paar maanden later in het aantrekken van maar liefst 13 nieuwe winkels, waaronder enkele grote ketens.

Het fundament voor een verrijkte shopping beleving  was gelegd.

Nog meer cases

Beefeater – Grafisch design voor events

Beefeater cover Masterbrand Flags

Beursstand ontwerp – Overzicht

overzicht beursstand

Motrac Rekruteringscampagne

Motrac fotografie heftruck technieker HR