Motrac

Ontwerp illustraties

Ontwerp illustraties

Beeldig communiceren wérkt.

Hoe breng je uiteenlopende boodschappen onder de aandacht, zonder dat er ruis ontstaat in je productcommunicatie? Op basis van ons advies vroeg Motrac aan Sprengers om ludieke en functionele illustraties te maken voor diverse aankondigingen – zoals vakanties en feestdagen – en voor interne communicatie.
Lees hier meer over striptekeningen en cartoons.